Jak být členem klubu

Budeme velmi rádi za každého nového člena. Rozšíření podvědomí širší veřejnosti o rádiem řízené modely je naším hlavním zájmem, stejně jako rozšíření klubu. Za odměnu nabídneme zázemí, trať i dobrou partu lidí, protože jak se říká: "Víc hlav, víc ví".
Není nic jednoduššího, než nás kontaktovat a přijet se podívat na trénink. Jestli Vás ježdění či létání chytne, rádi poradíme s výběrem modelu, popř. můžeme zařídit objednávku modelů nebo dílů ze zahraničí, kde je větší nabídka a za lepší ceny.

Členství

Členství v kubu je čistě dobrovolné a veškeré finanční prostředky jsou použity výhradně jen pro potřeby klubu.

Členství v klubu je platné pouze po podání přihlášky, zaplacení členského příspěvku a schválením výkonou radou klubu.

Příspěvek činí dospělí 1000 Kč na 1 kalendářní rok,mládež do 15 let 500 Kč na 1 kalendářní rok.

Poplatek je splatný v hotovosti po podání přihlášky a schválením výkonou radou klubu.

V připadě ukončení členství během roku se poplatek nevrací.

Povinnosti členů

Každý člen je povinen se řídit stanovami klubu.

 

Výhody členství

Bezplatné využívání  areálu dráhy

Bezplatné startovné na závodech pořádaných našim klubem

 

 

 

 

 

 

 

Členství v klubu je čistě dobrovolné a veškeré finanční příspěvky jsou použity pouze a výhradně pro potřeby klubu.

- Přihlašující člen by měl být starší 12-ti let.Více zde:

Členství v klubu je čistě dobrovolné a veškeré finanční příspěvky jsou použity pouze a výhradně pro potřeby klubu.

- Přihlašující člen by měl být starší 12-ti let.

- Členství v klubu je platné pouze po vypsání přihlášky do klubu a zaplacení členského příspěvku, který činí na rok 1000,-kč, jeho maximální výše není omezena.

Členství v klubu je čistě dobrovolné a veškeré finanční příspěvky jsou použity pouze a výhradně pro potřeby klubu.

- Přihlašující člen by měl být starší 12-ti let.

- Členství v klubu je platné pouze po vypsání přihlášky do klubu a zaplacení členského příspěvku, který činí na rok 1000,-kč, jeho maximální výše není omezena.

- Každý člen je povinen se řídit stanovami klubu a veškerými bezpečnostními opatřeními dané v této lokalitě, viz. článek: jak se chovat na dráze.

- Poplatek je splatný v hotovosti hospodáři klubu v den podání přihlášky viz kapitola přihláška do klubu.

- V případě, že se člen rozhodne ukončit členství v průběhu roku, tak se poplatek nevrací, protože je vše vloženo do klubové základny.

 - Na konci každého roku se uspořádá valná hromada klubu, kde se volí předseda, místopředseda a hospodář klubu a plánují se cíle pro další rok. Účast na těchto valných hromadách je povinná pro všechny členy klubu a je vždy oznámena měsíc dopředu.

- Každý člen je povinnen se účastnit min 3/4 brigád na trati klubu. Více zde:

- Každý člen je povinen se řídit stanovami klubu a veškerými bezpečnostními opatřeními dané v této lokalitě, viz. článek: jak se chovat na dráze.

- Poplatek je splatný v hotovosti hospodáři klubu v den podání přihlášky viz kapitola přihláška do klubu.

- V případě, že se člen rozhodne ukončit členství v průběhu roku, tak se poplatek nevrací, protože je vše vloženo do klubové základny.

 - Na konci každého roku se uspořádá valná hromada klubu, kde se volí předseda, místopředseda a hospodář klubu a plánují se cíle pro další rok. Účast na těchto valných hromadách je povinná pro všechny členy klubu a je vždy oznámena měsíc dopředu.

- Každý člen je povinnen se účastnit min 3/4 brigád na trati klubu. Více zde: