Klub

Dne 15. řijna 2011 se konala první schůze klubu.Hlavním programem bylo především volba vedení klubu a další vnitřní záležitosti a plány do budoucna.