Propozice a pravidla závodu HOBBY OPEN Trutnov

 

Pořádáme pro Vás seriál  závodů RC modelů aut v měřítku 1:10, 1:8, 1:6 a 1:5  buggy, truggy, monster a Short Course Truck s libovolným pohonem. Podle počtu přihlášených účastníků budou jednotlivé kategorie rozděleny, případně sloučeny. V každé kategorii se pojede na vítězství v závodě a na celkové pořadí. V každé kategorii mohou závodit současně modely s elektro pohonem s modely spalovacími. Standardně budou kategorie rozděleny do skupin na místě v den závodu podle počtu přihlášených. Hodnocení elekter a spalováků bude společné. Rozjíž'dky se pojedou tří a finále čtyři, jedno nejhorší finále se škrtá.

Omezení a pravidla pro jednotlivé kategorie

Kategorie : 

1:6 a 1:8 jsou bez omezení motoru, pneu i pohonu

1:10 SC motory nitro, elektro - střídavé, stejnosměrné. Baterie LiPo 2 články, ostatní 7.2 V          

Časy rozjížděk i finálovek jsou stejné

1:6   10 minut

1:8     6 mimut

1:10   5 minut

Bodování je v každém závodě je následující:

1 místo = 1 bod, 2 místo = 2 body, 3 místo = 3 body, atd.

Body jsou brané jako trestné a nižší počet bodů vyhrává.

V případě neůčasti na závodě se přidělí stejný počet bodů jako má poslední jezdec v den závodu + 1 bod.

Pokud nastoupí nový jezdec během seriálu, bude mu připsáno stejné bodové hodnocení jako při neůčasti v závodě.

Po skončení celého seriálu závodů se jeden nejhorší výsledek škrtá - třeba i z neodjetého závodu.

Pokud se sejde nejméně 5 aut stejného typu a stejného měřítka, pojede tato kategorie samostatně. V případě menšího počtu závodníků jednotlivých kategorií pojede samostatně jakýkoliv model v kategorii 1:10, 1:8 a 1:5-6 společně. Hodnoceni zvlášť budou junioři do 15 let. Pokud budou v jedné kategorii minimálně 3 závodníci, bude 1. až 3. místo oceněno diplomem, případně pohárem či drobnou cenou. Maximální počet startujících v jedné rozjížďce dané kategorie je 8-10 závodníků.

Časový harmonogram závodu:

08:00 hod. příjezd na dráhu

09:00 hod. uzavření přihlášek

09:30 hod. rozprava a vyhlášení kategorií

10:00 hod. start první rozjížďky

Před každou rozjížďkou či závodem budou 3 minuty před startem vyhlášeni startující závodníci, tak aby si majitelé spalovacích modelů stihli prohřát motory. Start proběhne ze startovacího roštu cílové rovinky. Pokud někdo z technických či jiných závažných důvodů požádá o odklad startu dané rozjížďky, musí to nahlásit bezprostředně po vyhlášení 3 minut do startu závodu. Každý by měl být schopen nasazovat případně mít zástupce "nasazovače". Jezdec, který ukončí rozjížďku či finální závod, jde po dojetí nasazovat na trať. Systém bodování bude upřesněn na místě v den závodu, každopádně za nesportovní chování, úmyslné narážení, nenastoupení na pozici nasazovače či úmyslné zkracování dráhy budou udělovány trestné body a tyto odečteny ze získaných bodů. V případě závažnějšího přestupku bude závodník v dané rozjížďce diskvalifikován nebo vyloučen ze závodu. Jakékoliv stížnosti řešte ihned po dojeté rozjížďce s rozhodčím závodu. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel. Před rozjížďkami nahlásí pořadateli každý závodník přesný typ svého modelu, pohon a frekvenci vysílače.

 

Pozor: přihlášky se přijímají  do večera  do 20:00, před daným závodním dnem. Přihlášení v den závodu se startovné navýší o 100 Kč.

Přihlásit se můžete zde

Těšíme se na Vaši účast